0

Te grote aorta

Afbeelding 5: Vervanging van de aortawortel, in een spoedsituatie is er geen tijd voor overleg. In dat geval zal de chirurg de keus voor u maken. Als uw situatie niet acuut is, zal de arts de keuze voor een hartklep met u bespreken. De arts zal vervolgens sterk rekening houden met uw voorkeur. Deze operatie duurt gemiddeld 6 à 8 uur, afhankelijk van de oorzaak en de uitgebreidheid van het ziekteproces. Vervanging van de aortaboog. De aortaboog is dat deel van de aorta waaruit de vaten ontspringen die naar zowel de hersenen als de armen lopen (zie afbeelding 3). Bij een vervanging van de aortaboog moet de bloedsomloop naar uw hersenen tijdelijk onderbroken worden. Dit zou voor de hersenen slechts gedurende enkele minuten verantwoord zijn. Daarom bestaan er manieren om de hersenen tijdens deze operatie te beschermen. Bij Isala wordt gebruik gemaakt van de techniek om het lichaam diep te koelen.

te grote aorta

Aneurysma: oorzaken, symptomen, complicaties, behandeling - infoNu

De aortaklep en de oorsprong (wortel) van de aorta worden vervangen door een aortaklepprothese waaraan een vaatprothese is gehecht. Omdat de kransvaten uit de wortel ontspringen, zullen jumbo deze in de prothese worden gehecht (zie afbeelding 5). Bij een hartklepvervanging bestaat er de keuze voor een biologische of kunststof (metalen) hartklep. Aan beide zitten voor- en nadelen. Een kunststof hartklep is onverslijtbaar, maar u zult de rest van uw leven antistollingsmedicijnen (bloedverdunners) moeten blijven slikken. Voor de juiste dosering blijft u onder controle van de trombosedienst. Ook kunt u een kunststof hartklep horen tikken. Deze twee nadelen heeft een biologische klep niet; daarmee kunt u op een meer ongestoorde wijze verder leven. Een nadeel van een biologische klep is wel dat deze niet onbeperkt meegaat. Na verloop van tijd zal deze klep weer vervangen moeten worden.

te grote aorta

plaats van het aneurysma of de dissectie zijn er verschillende operatietechnieken mogelijk, die hieronder afzonderlijk worden beschreven. Vervanging van de aorta ascendens, als een aneurysma of een dissectie alleen het gedeelte boven de oorsprong van de kransslagaderen (aorta ascendens) omvat, dan wordt dit vervangen door een vaatprothese: een kunstmatige vervanging in de vorm van een rechte buis (zie afbeelding 4). Eerst wordt het zieke deel van de aorta geopend en verwijderd, daarna wordt de vaatprothese in de aorta gehecht. Deze operatie duurt gemiddeld 6 à 7 uur. Afbeelding 4: Vervanging van de aorta ascendens. Vervanging van de aortawortel, als het aneurysma of de dissectie doorloopt tot vlak boven de aortakleppen, is alleen een vaatprothese niet voldoende. De aortaklep is in dit geval dusdanig beschadigd dat deze ook gerepareerd of vervangen moet worden.

Albert Einstein - wikipedia

Wat is een aneurysma?

Dit vanwege het risico huis op uitbreiding van de dissectie richting het hart, waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat. Als de dissectie zich bevindt in de aorta descendens, is zowel behandeling met medicijnen en bedrust als een operatie mogelijk. Ook in dit geval zal de arts de risicos van wel of niet opereren goed tegen elkaar afwegen. Een spoedoperatie is alleen nodig als er orgaanschade dreigt te ontstaan of als er een levensbedreigende bloeding bestaat. Als er sprake is van een stabiele situatie, zal in de meeste gevallen de voorkeur uitgaan naar een behandeling met medicijnen en bedrust. Met de medicijnen wordt geprobeerd uw bloeddruk te verlagen en de pijn weg te nemen. Na de acute (spoed) fase zult u onder controle moeten blijven van de arts. De arts zal, aan de hand van ct-scans, bepalen of een geplande operatie op een bepaald moment noodzakelijk. De risicos van een geplande operatie zijn vele malen kleiner dan de risicos bij een spoedoperatie. In uw situatie heeft de arts besloten tot een operatie. Een operatieve behandeling van een aneurysma of dissectie van de aorta houdt in dat in het zieke gedeelte van de aorta een vaatprothese wordt gehecht. Om zowel bij de aorta ascendens als de aortaboog te kunnen komen, moet de chirurg het borstbeen openen waardoor hij de borstkas kan spreiden.

te grote aorta

Bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk hebt, kan de arts u medicijnen voorschrijven die de bloeddruk verlagen. Daardoor zal het aneurysma minder snel in grootte toenemen. U zult geregeld bij de arts voor controle moeten komen om te kijken of het aneurysma gegroeid. Omdat een operatie niet zonder risicos is, weegt de arts de risicos van wel of niet opereren zorgvuldig tegen elkaar. Dissectie, van een dissectie spreekt men wanneer de binnen- en de buitenwand van de aorta zich van elkaar losmaken. Door een scheurtje in de binnenbekleding van de aorta hoopt het bloed zich op tussen de wandlagen van de aorta en dit kan de lagen van elkaar loswoelen. Net als bij een aneurysma is ook hier de oorzaak een ziekteproces van de middelste laag van de vaatwand waarbij het spier- en bindweefsel aangetast wordt. Het gevaar van een dissectie is dat deze zich over grote afstand kan uitbreiden, zelfs over de volle lengte van de aorta. Als direct gevolg kunnen belangrijke aorta-aftakkingen afgesloten raken. Daardoor komt de zuurstofvoorziening van diverse organen en weefsels in gevaar. Afhankelijk van de plaats van de dissectie zijn er verschillende behandelmogelijkheden: Als de dissectie zich bevindt in de aorta ascendens, is het absoluut noodzakelijk om te opereren.

Buikslagader als tikkende tijdbom

De oorzaak van een verzwakte vaatwand is meestal een ziekteproces in de zondagse middelste laag van de vaatwand. Door die ziekte worden het spierweefsel en de elastische elementen aangetast. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: slagaderverkalking (atherosclerose hoge bloeddruk, voortdurende (chronische) ontstekingen in de vaatwand, aangeboren aandoeningen, bijvoorbeeld de ziekte van Marfan. Door deze lichamelijke aandoeningen worden de elastische vezels in de vaatwand aangetast. Hierdoor verliest de vaatwand zijn stevigheid en soepelheid, waardoor deze verzwakt. De meeste mensen voelen niet dat ze een aneurysma hebben. De bloedvaten zelf zijn namelijk gevoelloos. De beste manier om een aneurysma te ontdekken is via een ct-scan of een echo van de borstkas. Meestal wordt een aneurysma van de aorta bij toeval ontdekt omdat in verband met andere klachten een echo en/of ct-scan van de borstkas wordt gemaakt. Het gevaar van een aneurysma is dat het verder in omvang toeneemt totdat uiteindelijk een scheur in de aorta ontstaat. Dit kan leiden tot een levensbedreigende bloeding. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden: Een behandeling met medicijnen die het risico op scheuren verkleint. te grote aorta

Vanuit het dalende deel van de aorta (de aorta descendens) lopen de vaten naar de rest megger van het lichaam (zie afbeelding 3). Afbeelding 3: Ligging van aorta in de borstkas. Iedere keer wanneer de hartspier samentrekt, wordt onder grote druk bloed de aorta ingepompt. Om deze druk te weerstaan, moet de aorta stevig en elastisch zijn. De wand van een slagader (en dus ook de aorta) bestaat uit verschillende lagen. Deze lagen zorgen er samen voor dat een slagader stevig en elastisch. Er zijn twee belangrijke afwijkingen aan de aorta. Deze afwijkingen hebben verschillende oorzaken en behandelmogelijkheden. Aneurysma, door een verzwakking in de vaatwand kan de aorta sterk verwijden. Als de aorta verwijd is tot meer dan tweemaal de oorspronkelijke grootte, spreekt men van een aneurysma.

Operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) - patiëntenfolders

De aortaklep voorkomt dat in de pauze tussen twee hartslagen bloed vanuit de aorta terugstroomt in het hart (zie afbeelding 2). Afbeelding 2: doorsnede van de linker harthelft met aortaklep. Een voorwaarde voor goed bestellen werkende kleppen is dat ze soepel zijn. Alleen dan kan het bloed makkelijk door de kleppen gepompt worden. Ook moeten de kleppen goed sluiten op het moment dat het hart rust tussen twee slagen, zodat het bloed niet kan terugstromen. Aorta, de aorta ontspringt uit de linker harthelft. Het eerste deel van de aorta loopt omhoog; dit wordt ook wel de aorta ascendens genoemd. Uit dit gedeelte ontspringen vlak na de aortaklep de kransvaten: dit zijn de vaten die de hartspier van bloed voorzien. Vervolgens maakt de aorta een boog naar beneden. Vanuit de boog lopen vaten naar het hoofd en de armen.

te grote aorta

De grote lichaamsslagader wordt ook wel de afvallen aorta genoemd. Vanaf nu wordt deze benaming gebruikt. Afbeelding 1: Hart en bloedsomloop (schematisch). Uit de aorta ontspringen tal van slagaderen naar de diverse organen en weefsels (onder andere hersenen, nieren, lever, darmen). Op deze wijze wordt het gehele lichaam van zuurstof voorzien, wat een voorwaarde is om te kunnen leven. In de organen en weefsels geeft het bloed zuurstof. Via de aderen wordt het zuurstofarme bloed weer naar de rechterharthelft geleid, waarna de cyclus zich herhaalt. Hartkleppen, in het hart bevinden zich vier kleppen. Deze kleppen zorgen ervoor dat tijdens de rustfase van het hart het bloed niet kan terugstromen naar een voorgaand gedeelte. Een van de kleppen is de aortaklep. Deze klep bevindt zich tussen de linkerhartkamer en de aorta en bestaat uit drie bladen.

Hart: aortachirurgie (operatie aan de grote lichaamsslagader) - umcg

Behandeling van aneurysma of dissectie, wanneer er afwijkingen zijn aan de maaltijd grote lichaamsslagader (aorta is een operatie soms noodzakelijk. . deze informatie is bedoeld voor mensen die een operatie aan de aorta moeten ondergaan of al hebben ondergaan (vanwege een spoedsituatie). U vindt informatie over de verschillende afwijkingen aan de aorta die een operatie noodzakelijk maken en de oorzaken van deze afwijkingen. Vervolgens komt de operatie zelf aan de orde en de risicos die deze operatie met zich meebrengt. Ieder mens is anders en dat geldt ook voor elk ziekteproces. Deze informatie is dus geen vervanging voor gesprekken met uw arts(en maar een aanvulling daar. Hart, het hart is opgebouwd uit spierweefsel en functioneert als een pomp. Het is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in ons lichaam. Het hart bestaat uit twee gedeelten. De rechterkant van het hart pompt zuurstofarm bloed naar de longen via de longslagader. In de longen wordt het bloed van zuurstof voorzien en vervolgens gaat het zuurstofrijke bloed via de longaderen naar de linkerkant van het hart. De linker harthelft pompt het bloed vervolgens in de grote lichaamsslagader (zie afbeelding 1).

Te grote aorta
Rated 4/5 based on 510 reviews
SHARE

te grote aorta Luqawa, Sun, May, 06, 2018

De slagaders of arteriën : stevige en elastische bloedvaten die het bloed van de aorta naar de perifere weefsels voeren de arteriolen : kleine slagaders die het bloed uit de arteriën naar de organen leiden en die kunnen samentrekken dankzij spiercellen in hun wand. De haarvaten of capillairen : in de organen stroomt het bloed zeer traag in deze haarvaten met een zeer dunne wand. Haarvaten laten toe voedingstoffen, zuurstof en afvalstoffen uit te wisselen met de weefsels Venulen : kleine aders die het bloed uit de capillairen opvangen en naar de grote aders voeren. In de venulen wordt CO2 uit de weefsels opgenomen.

te grote aorta Ojelam, Sun, May, 06, 2018

Grote Bloedsomloop, grote bloedsomloop : arteriën (in het rood) voeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de weefsels, de venen (blauw) voeren zuurstofarm bloed terug van de weefsels naar het hart. Kleine bloedsomloop : longarteriën voeren zuurstofarm bloed naar de longen, de longvenen voeren het zuurstofrijke bloed van de longen naar het hart. De aorta of de grote lichaamsslagader: ontspringt uit de rechterventrikel van het hart en loopt naar boven ( aorta ascendens maakt een bocht ( arcus aortae - aortaboog) en loopt dan langs de ruggengraat naar beneden ( aorta descendens ).

te grote aorta Nizury, Sun, May, 06, 2018

Het hart is zelf een sterk doorbloed orgaan. De bloedvaten die het hart van de nodige voedingsstoffen en zuurstof voorzien noemt men de kransslagaders, coronaire vaten of kortweg coronairen. Deze bloedvaten ontspringen uit de aorta, net na de aortaklep. Het hart is een sterk bezenuwd orgaan: het bevat 2 zenuwknopen - de sinusknoop en de atrioventriculaire knoop en een netwerk van zenuwbanen:. Bundel van His en de, purkinje-vezels.

te grote aorta Ijygoc, Sun, May, 06, 2018

Het hart bestaat uit 4 kamers: 2 voorkamers, boezems of atria en 2 kamers of ventrikels. Uit de ventrikels ontspringen de grote arteriën of slagaders en in de atria komen de grote aders of venen aan. Het hart heeft een linkerzijde - met het linker atrium en de linker ventrikel - en een rechterzijde - met het rechter atrium en de rechter ventrikel. Het hart bevat bovendien 4 belangrijke kleppen die ervoor zorgen dat het bloed maar in n richting vloeit. De kleppen hangen vast aan bindweefselstrengen die het doorslaan beletten: de chordae tendineae : 2 atrioventriculaire kleppen tussen atria en ventrikels: tricuspidalisklep : tussen rechteratrium en rechterventrikel mitralisklep : tussen linkeratrium en linkerventrikel 2 slagaderkleppen of halvemaanvormige kleppen: pulmonalisklep of longslagaderklep: tussen de rechterventrikel.

te grote aorta Igipataq, Sun, May, 06, 2018

Vena cava inferior. Pulmonalisklep, het hart is een grote spier en doet dienst als pomp om het bloed doorheen het lichaam te stuwen. Het hart heeft de vorm van een omgekeerde peer: vanboven een brede basis die uitloop in een punt ( apex ).

te grote aorta Ekofi, Sun, May, 06, 2018

Het hart en vaatstelsel of de bloedsomloop is een gesloten systeem dat voor de circulatie van het bloed doorheen het lichaam zorgt. De circulatie loopt in 1 richting. Men kan het hart- en vaatstelsel indelen in de grote bloedsomloop, de kleine bloedsomloop en het hart: Hart. Vena cava superior,.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: